Årshjul

04.09        Foreldremøte

05.12        Julemiddag

13.12        Lucia  

17.12        Nissefest

02.01        Juletrefest

13.02        Karneval

12.03        Besteforeldrekaffe

03.04        Gul dag

07.05        Dugnad

04.06        Åpen dag og sommeravslutning

11-12.06   Overnatting med førskolebarna

05.07        Siste dag før sommerferien