Ansatte

Blomsterhagen

Caroline Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

I permisjon

Maria Elise Berget Thunæs

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
480 64 261
mthunaes@online.no

Arbeider i 80 % stilling.

Anne-Lill Solberg

Stilling: Barnepleier

Arbeider i 100 % stilling.

Noahs ark

Tone Moberg

Stilling: Assistent

Arbeider i 100 % stilling.

Sunniva Dalnoki

Stilling: Assistent
932 90 386
sunnivadalnoki@hotmail.com

Arbeider i 90 % stilling. I permisjon tom mars 2020.

Trine Synnøve Hansen

Stilling: Assistent

Trine jobber som vikar for Sunniva som er i permisjon fram til 1. april 2020

Anne Grete Fladeby

Stilling: Pedagogisk leder

Arbeider i 100 % stilling.

Lill-Marlèn Nes

Stilling: Barnehagelærer

I permisjon

Maren Elisenberg Engh

Stilling: Barnehagelærer

Arbeider i 100 % stilling

Elisabeth Karlsen Lyseto

Stilling: Barnehagelærer

Arbeider 100 %

Regnbuen

Torill Elisabeth Aasen

Stilling: Assistent

Arbeider i 50 % stilling.

Helene Kjærnberg

Stilling: Assistent

Arbeider i 100 % stilling

Anne Doreen Isaksen

Stilling: Assistent

Arbeider i 60 % stilling.

Anne Lise Gjelseth Aske

Stilling: Pedagogisk leder

Arbeider i 100 % stilling.

Andre ansatte

Unn-Jane Aasgård

Stilling: Daglig leder
913 41 210
tryggheim.halden@nlmbhg.no

Arbeider i 100 % stilling.