Årshjul

Her er årshjulet vårt og det vi håper på å få til. På grunn av pandemien som herjer, er det ikke sikkert vi får gjennomført alt vi har planlagt. Det er i hovedsak de arrangementene der foreldrene deltar som står i fare for å måtte gå ut. Det samme gjelder samlinger på tvers av avdelingene.

24.08        Foreldremøte Noahs Ark, utsatt inntil videre

25.08        Foreldremøte Blomsterhagen, utsatt inntil videre

01.09        Foreldremøte Regnbuen, utsatt inntil videre

01.11        Familiemøte Gimle misjonshus, utgår

13.12        Lucia, blir markert uten foreldre til stede  

15.12        Julemiddag, avdelingsvis

18.12        Nissefest, avdelingsvis

07.01        Juletrefest, utgår

12.02        Karneval

12.03        Besteforeldrekaffe 

26.03        Gul dag 

11.05        Dugnad

01.06        Åpen dag og sommeravslutning 

3-4.06      Overnatting med førskolebarna på Regnbuen

10-11/6    Overnatting med førskolebarna på Blomsterhagen

09.07        Siste dag før sommerferien