En barnehage i NLM-kjeden

Tryggheim barnehage er tilsluttet NLM-barnehagene AS og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM er en selvstendig misjonsorganisasjon innenfor Den Norske Kirke. De er engasjert i misjons- og utviklingsprosjekter i flere land og har et betydelig ”hjemmearbeid” innen skole- og barnehagedrift. Barnehagen vår er en av i alt 34 barnehager. Lokalt er vi tilknyttet Gimle misjonshus.

HVORFOR DRIVER NLM BARNEHAGER

For barn i Norge i dag er det et gode å få gå i barnehage. Der får de leke
med andre barn i trygge omgivelser, de får utvikle seg sammen med andre barn og
voksne. Når NLM driver barnehager, er det både som et evangelisk arbeid, et
pedagogisk tilbud og et diakonalt arbeid.

Foreldrene har rett til å velge oppdragelse for sine barn. De har ansvaret
for oppdragelsen, også når andre er involvert. Også i barnehagen bør foreldrene
få hjelp med oppdragelsen på det grunnlag de selv ønsker. Kristne barnehager gir
foreldrene mulighet til å få hjelp med oppdragelsen på et kristent grunnlag. Det
at det finnes kristne barnehager er slik med på å ivareta og styrke
foreldreretten.

Barnehagearbeidet skal være en integrert del av Misjonssambandets barne- og
familiearbeid. Barnehagene står i en særstilling fordi barna er der så lenge –
mange timer hver dag, fem dager i uken gjennom flere år. De skal være et sted
der barn og foreldre får høre evangeliet og får oppleve kristentroen i praksis.
De skal også være et sted der familiene får hjelp med livet sitt – både
oppdragelse, tilsyn og foreldreveiledning. Og de skal være gode barnehager som
gir trygghet og gode utfordringer til barn, foreldre og personalet. Det
pedagogiske opplegget skal være minst like godt som i offentlige barnehager, med
troen på Gud integrert i alt.

NLM nettsider