Verdiplattform

NLM-barnehagene AS har sin egen verdiplattform som beskriver vårt grunnsyn og hva våre barnehager skal inneholde. Den tar også for seg hvordan våre relasjoner til barn, foresatte og ansatte skal være.