Planer

Årsplan 2020-2021
Satsningsområdet: Barns medvirkning

Progresjonsplan
Rammeplanen sier:
"Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve framgang. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser".  

Kristent innhold
Tryggheim barnehage er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har sin forankring i den kristne tro. NLM-barnehagene AS har felles formålsparagraf og egen verdiplattform