Kristent innhold

Tryggheim barnehage er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har sin forankring i den kristne tro. NLM-barnehagene AS har felles formålsparagraf og egen verdiplattform

Vi vil gi uttrykk for dette gjennom våre holdninger og svar på barnas spørsmål, gjennom markering av de kristne høytidene, gjennom egne ukentlige kristne samlinger, valg av litteratur, bordvers og kristne sanger.

Vi støtter hvert år "Barnas misjonsprosjekt". Da samler barna inn penger til et prosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn. Det er i regi av NLM og er et nytt land hvert år. Barna har med seg penger og legger på en bøsse som sendes rundt i samlingene i adventstiden. Det blir en motsatt adventskalender der barna gir i steden for å få. De lager mat fra og lærer om landet de skal hjelpe.

Vi besøker kirken i forbindelse med jul, påske og pinse og deltar på et familiemøte på Gimle misjonshus hver høst.

Vår visjon er "Sammen om å sette verdifulle spor"