Kristent innhold

Tryggheim barnehage er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har sin forankring i den kristne tro. NLM-barnehagene AS har felles formålsparagraf og egen verdiplattform

Barns medvirkning i sentrum

Vi ønsker å gi barna en reell innflytelse på det som skjer i barnehagen, at de skal få styrket troen på seg selv og sine muligheter og at de skal få en kompetanse som ruster dem til samarbeid og til å ivareta egne behov.

Nyheter

Laster..