Barns medvirkning som satsningsområde

Vi ønsker å gi barna en reell innflytelse på det som skjer i barnehagen, at de skal få styrket troen på seg selv og sine muligheter og at de skal få en kompetanse som ruster dem til samarbeid og til å ivareta egne behov.

Nyheter